fbpx

Chcete se dozvědět víc? Zavolejte nám: +420 792 323 220

Blog

Umělá inteligence v českých školách


5 minut čtení

Umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI) se stává nedílnou součástí moderního světa, a to včetně vzdělávání. Základní a střední školy v České republice mohou využít AI ke zlepšení výuky a pomoci studentům rozvíjet dovednosti, které budou důležité pro pracovní trh.

Co je AI?

AI je technologie, která umožňuje strojům učit se ze zkušeností, adaptovat se na nové situace a provádět úkoly, které byly dříve vyhrazeny pro lidskou inteligenci. Tato technologie se v posledních letech rychle rozvíjí a najde své uplatnění v různých oblastech jako jsou průmysl, zdravotnictví, bankovnictví nebo doprava.

Aktuální trendy využití AI v českých školách

Jedním z příkladů, jak AI může pomoci ve vzdělávání, je personalizované učení - vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro každého studenta, které se budou přizpůsobovat potřebám a zájmům. Například pokud se studentovi nedaří v matematice, AI doporučí příslušné materiály a cvičení k tomuto tématu, aby se mohl zlepšit.

Dalším využitím AI ve školství je automatické hodnocení úkolů. Učitelé toto mohou aplikovat v průběhu analýzy prací studentů, aby zjistili, jak dobře studenti rozumí danému tématu a jak by mohli vylepšit své písemné dovednosti. Automatické hodnocení úkolů také ušetří učitelům čas, který by jinak trávili hodnocením všech úkolů ručně.

V oblasti jazykového vzdělávání AI pomáhá studentům při učení se nových slov a frází. Aplikace mohou studentům nabídnout personalizovaný slovník a poskytnout příklady použití slov ve správném kontextu. Jako další možnost můžeme uvést různé překladače a rozpoznávání řeči.

AI lze nasadit při vytváření a testování hypotéz v různých oblastech. Například vědci využívají AI k analýze dat z experimentů a k testování. I studenti se tak mohou naučit, jak používat vědeckou metodu a zlepšit své kritické myšlení.

Nakonec, AI nalézá i uplatnění ve výuce studentů s různými speciálními potřebami. Navržené aplikace mohou studentům s dyslexií nebo jinými poruchami učení nabídnout alternativní metody učení a podporu, které jsou přizpůsobeny jejich specifickým potřebám.

Nevýhody využití AI

Využití AI na školách může být velmi užitečné, ale také přináší několik nevýhod. 

Závislost na technologiích - v případě výpadku internetu nebo chybějícího připojení k síti, by mohlo dojít ke ztrátě přístupu ke vzdělávacím zdrojům a technologiím.

Snížení mezilidského kontaktu -  mezi studenty a učiteli. Lze považovat za předpoklad omezení důležitého přenosu vědomostí a vztahů mezi studenty a učiteli.

Nejednoznačnost při hodnocení - složitější hodnocení a interpretace výsledků. AI může mít potíže s rozpoznáním nezamýšlených odpovědí nebo chybných interpretací studentů.

Potenciální nedostatek kontroly - snížení kontroly nad vzdělávacími zdroji a postupy. Využití AI může vést k předpokládanému zlepšení výuky a k tomu, že se výukový materiál stává více standardizovaným, což by mohlo být předpokladem k omezení kreativity učitelů a studentů.

Možnost zneužití dat - v učebním procesu bude generováno mnoho dat o studentech. Pokud nejsou tyto informace dobře chráněny, mohou být zneužity k nevhodným účelům, jako je například zneužití osobních informací nebo diskriminace na základě rasového, etnického nebo jiného kritéria.

Máme se bát nebo radovat?

Ať už tuto technologii vnímáme jakkoli, tak je zřejmé, že již řadu let AI pomáhá v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, aniž bychom si to uvědomovali. V  Coding Giants jsme přesvědčeni, že by naše školy měly tento potenciál využít tam, kde AI  pomůže se zjednodušením rutinních úkolů nebo lépe identifikovat potřeby jednotlivců.

Pokládáme si však otázky, jak může AI ovlivnit práci učitelů? Má se změnit role učitele - z nositele vědění na člověka, který bude otevírat témata a pomáhat dětem s utvářením kritického myšlení, které je v přeinformované době nezbytné? Co způsobí, že některé školy zavedou výuku s pomocí AI a některé ne? My se dlouhodobě přikláníme k revoluci ve vzdělávacím systému. Může AI tuto revoluci způsobit?

Podělte se s námi o vaše otázky a názory na Facebooku.


Předchozí Další

User Rating: 5 / 5

Hodnocení článku

Jaký je nejlepší programovací jazyk pro děti?
Blog

Jaký je nejlepší programovací jazyk pro děti?

Učit se programovat je v dnešní době velmi populární, ale ne všechny děti se chtějí v budoucnu stát programátory. V raných fázích vývoje...

Číst
Pozitivní vliv programování na lidský mozek! Studie to potvrzují!
Blog

Pozitivní vliv programování na lidský mozek! Studie to potvrzují!

O pozitivních a negativních účincích videoher na vývoj dětí se v posledních letech vedou rozsáhlé diskuse. Bylo použito mnoho argumentů...

Číst