fbpx

Chcete se dozvědět víc? Zavolejte nám: +420 792 323 220

Zahájení kurzu od března 2024. Kapacita kurzu omezena. Kurz je určen pro studenty, kteří zvládli Úvod do programování Python I, nebo mají základy tohoto jazyka a chtějí se pustit do praktických projektů.

Během výuky budou studenti programovat v jednom z nejoblíbenějších kódovacích jazyků na světě. Python se používá například pro výpočty v institucích jako je NASA nebo Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN! Znalost tohoto jazyka otevírá do budoucna téměř neomezené možnosti!

  • 14 lekcí (jednou týdně)

  • 2 x 45 min (každá lekce)

  • Maximální počet studentů (10)


čtyři platby po 1 575,00 Kč

nebo

jedna platba za kurz 5 990,00 Kč


Máte nějaké dotazy ?

Úvod

Ve druhém části kurzu se studenti seznámí se složitějšími strukturami a příkazy v jazyce Python a naučí se je používat při vytváření vlastních projektů.

Plán kurzu

Lekce je určená k opakování znalostí z prvního kurzu Úvod do programování Python I. Studenti si připomenou prvky jako proměnné a operace s nimi, podmíněné příkazy, cykly a funkce.
V této lekci se studenti dozví, co jsou to třídy a objekty a v jakých případech je užitečné je při programování používat. Naučí se vytvářet vlastní objekty, jejich funkce a proměnné.
Cílem této lekce je pokračovat v tématu o třídách. Probereme konstruktor třídy a rozdíly mezi proměnnými spojenými s objektem a třídou.
V této lekci se studenti seznámí s mechanismem dědičnosti tříd a s jeho použitím.
Studenti vytvoří textovou RPG hru, do které pomocí tříd přidají nepřátele s unikátními schopnostmi.
Cílem projektu bude napsat minihru pomocí knihovny Pygame, ve které si hráč bude moci vytvořit vlastní postavu z různých menších prvků, jako je vzhled obličeje, účes nebo vybavení.
Lekce navazuje na téma probírané v předchozí hodině.
Cílem této lekce bude vytvořit kultovní hru Snake. V tomto projektu studenti využijí znalosti tříd k naprogramování hry Snake pomocí knihovny Pygame.
Tato lekce navazuje na předchozí hodinu.
Třetí část programování hry Snake.
Cílem tohoto projektu je vytvořit hru Arkanoid s využitím prvků jazyka Python, které se dosud studenti naučili, a knihovny Pygame. Hra bude mít několik úrovní.
Cílem lekce je navázat na předchozí lekci a vytvořit hru Arkanoid.
Dokončení projektu Arkanoid a shrnutí kurzu.
Studenti se během hodiny seznámí se základními pojmy hackingu a bezpečnosti. Vytvoří aplikaci, která bude simulovat krádež přihlašovacích jmen a hesel.