fbpx

Chcete se dozvědět víc? Zavolejte nám: +420 792 323 220

Zahájení nového kurzu od září 2024. Zapište se do seznamu zájemců. Kapacita kurzu omezena. Kurz je určen pro studenty, kteří zvládli Úvod do programování Python I, nebo mají základy tohoto jazyka a chtějí se pustit do praktických projektů.

Během výuky budou studenti programovat v jednom z nejoblíbenějších kódovacích jazyků na světě. Python se používá například pro výpočty v institucích jako je NASA nebo Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN! Znalost tohoto jazyka otevírá do budoucna téměř neomezené možnosti!

  • 14 lekcí (jednou týdně)

  • 2 x 45 min (každá lekce)

  • Maximální počet studentů (10)


čtyři platby po 1 575,00 Kč

nebo

jedna platba za kurz 5 990,00 Kč


Máte nějaké dotazy ?

Úvod

Ve druhém části kurzu se studenti seznámí se složitějšími strukturami a příkazy v jazyce Python a naučí se je používat při vytváření vlastních projektů.

Plán kurzu

Lekce je určená k opakování znalostí z prvního kurzu Úvod do programování Python I. Studenti si připomenou prvky jako proměnné a operace s nimi, podmíněné příkazy, cykly a funkce.
V této lekci se studenti dozví, co jsou to třídy a objekty a v jakých případech je užitečné je při programování používat. Naučí se vytvářet vlastní objekty, jejich funkce a proměnné.
Cílem této lekce je pokračovat v tématu o třídách. Probereme konstruktor třídy a rozdíly mezi proměnnými spojenými s objektem a třídou.
V této lekci se studenti seznámí s mechanismem dědičnosti tříd a s jeho použitím.
Studenti vytvoří textovou RPG hru, do které pomocí tříd přidají nepřátele s unikátními schopnostmi.
Cílem projektu bude napsat minihru pomocí knihovny Pygame, ve které si hráč bude moci vytvořit vlastní postavu z různých menších prvků, jako je vzhled obličeje, účes nebo vybavení.
Lekce navazuje na téma probírané v předchozí hodině.
Cílem této lekce bude vytvořit kultovní hru Snake. V tomto projektu studenti využijí znalosti tříd k naprogramování hry Snake pomocí knihovny Pygame.
Tato lekce navazuje na předchozí hodinu.
Třetí část programování hry Snake.
Cílem tohoto projektu je vytvořit hru Arkanoid s využitím prvků jazyka Python, které se dosud studenti naučili, a knihovny Pygame. Hra bude mít několik úrovní.
Cílem lekce je navázat na předchozí lekci a vytvořit hru Arkanoid.
Dokončení projektu Arkanoid a shrnutí kurzu.
Studenti se během hodiny seznámí se základními pojmy hackingu a bezpečnosti. Vytvoří aplikaci, která bude simulovat krádež přihlašovacích jmen a hesel.