fbpx

Chcete se dozvědět víc? Zavolejte nám: +420 792 323 220

Úvod do programování v Python je skvělým začátkem základů programování v jednom z jazyků, které používají profesionální programátoři. Během výuky budete pracovat v prostředí Visual Studio a naučíte se nejdůležitější programátorské pojmy, jako jsou proměnné, podmíněné příkazy, cykly a seznamy.

  • 14 lekcí (jednou týdně)

  • 2 x 45 min (každá lekce)

  • Maximální počet studentů (12)


čtyři platby po 1 715,00 Kč

nebo

jedna platba za kurz 6 490,00 Kč


Máte nějaké dotazy ?

Úvod

Celý kurz, který trvá dva semestry, je příležitostí naučit se jazyk používaný profesionálními programátory. Studenti se seznámí s programovacím jazykem Python, terminologií běžně používanou v IT prostředí, naučí se psát vlastní kód a vytvářet vlastní programy.

Plán kurzu

V této lekci vytvoříte váš první program v jazyce Python a seznámíte se s Visual Studio Code IDE (integrované vývojové prostředí).
V této lekci se seznámíte se základními datovými typy (int, float, bool, string) a s pojmem proměnné. Poznáte také nejčastěji používané matematické a logické operátory.
V této lekci navazujeme na téma proměnných a matematických operací z předchozí hodiny.
V této lekci se ponoříme do světa relačních a logických operací: >, >=, <, <=, ==, !=, 'a', 'nebo', 'ne'.
V této lekci se dozvíme, co jsou to podmíněné příkazy a jak je používat.
V této lekci si prohloubíme znalosti o podmíněných příkazech a použijeme v různých cvičeních.
V této lekci se seznámíme se smyčkami. Představíme si smyčku while a případy jejího použití na příkladech.
V této lekci si prohloubíme znalosti o smyčkách. Naučíme se smyčku for. Ukážeme si, jak vybrat správnou smyčku pro danou úlohu a jak smyčky vnořovat.
V této lekci se naučíme seznamy jazyka Python a prohloubíme si znalosti o řetězcích.
V této lekci se zaměříme na funkce.
V této lekci si doplníme znalosti o funkcích a přidáme další navazující informace.
V této lekci se seznámíme s modulem pygame a vytvoříme první aplikaci s grafikou.
V této lekci se seznámíme s pokročilými funkcemi modulu pygame a vytvoříme grafickou aplikaci.
V této lekci si zopakujeme znalosti získané během kurzu.

Jsme partnerem