fbpx

Chcete se dozvědět víc? Zavolejte nám: +420 792 323 220

Kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali první semestr kurzu Úvod do programování C#.

Druhý semestr je založen především na praktické výuce, která ukáže, že být programátorem není nudná práce. Naučíme se vytvářet hry, aplikace a programy založené na programovacím jazyce C#.

  • 14 lekcí (jednou týdně)

  • 2 x 45 min (každá lekce)

  • Maximální počet studentů (10)


čtyři splátky po 1 575,00 Kč


Máte nějaké dotazy ?

Úvod

Kurz, který navazuje na 1. semestr, je úvodem do kódování. Na příkladu moderního jazyka C# vyvinutého společností Microsoft jsou probírány jeho základní prvky. Kromě toho se student naučí vytvářet webové stránky a základy bezpečného používání internetu a hackingu. Naše online výuka NENÍ webinář, ani kurz jako na Youtube! Během naší online výuky lektor sdílí obrazovku, kde společně se studenty programuje, diskutuje možné varianty a společně nacházejí řešení.

Plán kurzu

Během první lekce si zopakujeme látku, kterou jsme se naučili v prvním pololetí. Připomeneme si témata jako: proměnné, operace s proměnnými, podmíněné příkazy, cykly, metody, vytváření okenních a konzolových aplikací.
Cílem hodiny je seznámit studenty se základními problémy, koncepcí objektově orientovaného programování a prací v programu Solution Explorer.
Cílem kurzu je prohloubit znalosti objektově orientovaného programování. Budou představeny otázky jako dědičnost, přepisování metod a statické prvky v programování.
Cílem hodiny je zopakovat a upevnit základní pojmy objektově orientovaného programování a seznámit se s prvky jako je přetěžování metod, cyklování a seznamy.
Cílem hodiny je zopakovat a upevnit látku ze základních pojmů objektově orientovaného programování.
Vytvoříme paměťovou hru s okny, ve které se budou při jejím spuštění kreslit dvojice obrázků. Naším úkolem bude najít všechny dvojice v co nejkratším čase a získat co nejvíce bodů. Hra bude mít časovač a možnost restartovat ji po skončení.
Během lekce se pokračuje v tématu předchozí lekce.
Během lekce se pokračuje v tématu předchozí lekce.
To bude náš největší projekt. Aplikace se bude skládat z několika obrazovek, mezi kterými můžeme přepínat. Naprogramujeme možnost vytvářet nové uživatelské účty, přihlašovat se a odhlašovat z aplikace, přidávat úkoly do seznamu, upravovat je a mazat. Kromě toho vytvoříme jednoduchou databázi souborů: aplikace bude schopna uchovávat přidané uživatele a jejich záznamy i po svém vypnutí.
Během hodiny navážeme na téma z předchozí hodiny.
Během lekce se pokračuje v tématu předchozí lekce.
Během lekce se pokračuje v tématu předchozí lekce.
eznámíme se se základními pojmy souvisejícími s hackingem a bezpečností. Vytvoříme jednoduchou aplikaci, která simuluje krádež uživatelských jmen a hesel.
V hodinách se seznámíme s grafickým enginem, který se používá k tvorbě videoher. Studenti vytvoří svou první hru.

Jsme partnerem