fbpx

Chcete se dozvědět víc? Zavolejte nám: +420 792 323 220

Zahájení nového kurzu od září 2024. Zapište se do seznamu zájemců. Kapacita kurzu omezena. Doporučujeme pro studenty, kteří absolvovali Úvod do programování C# I, nebo jsou seznámeni se základy programování.

Navazující kurz je založen především na praktické výuce, která ukáže, že být programátorem není nudná práce. Studenti se naučí vytvářet hry, aplikace a programy založené na programovacím jazyce C#.

  • 14 lekcí (jednou týdně)

  • 2 x 45 min (každá lekce)

  • Maximální počet studentů (10)


čtyři platby po 1 575,00 Kč

nebo

jedna platba za kurz 5 990,00 Kč


Máte nějaké dotazy ?

Úvod

V tomto kurzu budou studenti pokračovat v úvodu do programování a zaměří se více na praktické využití získaných vědomostí. S využitím moderního programovacího jazyka C#, vyvinutého společností Microsoft, budou pracovat na připravených projektech. Kromě toho se podívají, jak se vytvářejí webové stránky a také nahlédnou na základy bezpečného používání internetu a hackingu. Naše online výuka NENÍ webinář, ani kurz jako na Youtube! Během naší online výuky lektor sdílí obrazovku, kde také programuje, diskutuje možné varianty a společně se studenty nachází řešení. Po skončení kurzu účastníci získají certifikát. Dále doporučujeme pokračovat v kurzu Vývoj počítačových her v Unity I ONLINE.

Plán kurzu

Během první lekce si studenti zopakují znalosti, které se naučili v první části kurzu. Připomenou si témata jako: proměnné, operace s proměnnými, podmíněné příkazy, cykly, metody, vytváření okenních a konzolových aplikací.
Studenti se seznámí se základními pojmy a koncepcí objektově orientovaného programování a prací v programu Solution Explorer.
Cílem kurzu je prohloubit znalosti objektově orientovaného programování. Studentům budou představena témata jako dědičnost, přepisování metod a statické prvky v programování.
Cílem hodiny je zopakovat a upevnit základní pojmy objektově orientovaného programování a seznámit studenty s prvky jako je přetěžování metod, cyklování a seznamy.
Studenti si zopakují a upevní látku ze základních pojmů objektově orientovaného programování.
Studenti vytvoří paměťovou hru s okny (Pexeso), ve které se budou při jejím spuštění zobrazovat dvojice obrázků. Hra spočívá v nalezení všech dvojic obrázků v co nejkratším čase a získání co nejvíce bodů. Hra bude mít časovač a možnost restartovat ji po skončení.
Během hodiny studenti pokračují v práci na tématu předchozí lekce.
Během lekce studenti pokračují v projektu Pexeso.
Největší studentský projekt. Aplikace se bude skládat z několika obrazovek, mezi kterými můžeme přepínat. Studenti naprogramují možnost vytvářet nové uživatelské účty, přihlašovat se a odhlašovat z aplikace, přidávat úkoly do seznamu, upravovat je a mazat. Kromě toho vytvoří jednoduchou databázi souborů - aplikace bude schopna uchovávat přidané uživatele a jejich záznamy i po svém vypnutí.
Studenti pokračují v rozpracovaném projektu.
Studenti pokračují v rozpracovaném projektu.
Studenti pokračují v rozpracovaném projektu.
Studenti se seznámí se základními pojmy souvisejícími s hackingem a bezpečností. Vytvoří aplikaci, která simuluje krádež uživatelských jmen a hesel.
V lekci se studenti seznámí s grafickým enginem, který se používá k tvorbě videoher. Studenti vytvoří svou první hru.