fbpx

Chcete se dozvědět víc? Zavolejte nám: +420 792 323 220

Zajímá vás, jak pracují programátoři? Během kurzu se naučíte používat jazyk C# s pomocí prostředí Visual Studio. Zní vám smyčka, metoda, podmíněný příkaz jako prastaré zaklínadlo? Jako vývojář se naučíte jejich význam a budete je používat při vytváření různých programů, her a aplikací.

  • 14 lekcí (jednou týdně)

  • 2 x 45 min (každá lekce)


čtyři platby po 1 575,00 Kč

nebo

jedna platba za kurz 5 990,00 Kč


Máte nějaké dotazy ?

Úvod

Semestrální kurz je úvodem do programování. Na příkladu moderního jazyka C# vyvinutého společností Microsoft jsou probrány jeho základní prvky. Kromě toho se student naučí vytvářet webové stránky a základy bezpečného používání internetu a hackování. Náš online kurz NENÍ webinář nebo kurz podobný Youtube! Během naší online výuky každý student uvidí obrazovku učitele a navzájem budou diskutovat o tématech lekcí. Otázky, odpovědi, vlastní iniciativa a různá řešení - tak má vypadat správný kurz.

Plán kurzu

V první hodině se seznámíte se základními informacemi o programování v jazyce C#. Dále bude představeno prostředí Visual Studio.
V této hodině se seznámíte s pojmem proměnné a nejběžnějšími typy proměnných.
Cílem lekce je představit pojem konstanty a nejběžnější matematické operace.
Cílem lekce je seznámit se s WinForms a představit koncept projekce.
Budou představeny matematické a logické operátory a inkrementace a dekrementace v jazyce C#.
Seznámíme se s problematikou podmíněných příkazů a logických výrazů.
V této hodině navážeme na téma z předchozí hodiny.
Tato hodina slouží k představení podmíněného přepínače.
Cílem hodiny bude seznámit se s několika aspekty souvisejícími se smyčkami: jejich strukturou, typy a použitím.
Tato lekce slouží k prohloubení konceptu smyček.
Cílem hodiny bude probrat, k čemu a jak se používají Pole.
Cílem přednášky bude představit metody.
Cílem přednášky bude prohloubit téma Metod.
[cs-CZ] Cílem hodiny bude shrnout a zopakovat dosud získané znalosti.

Jsme partnerem