fbpx

Chcete se dozvědět víc? Zavolejte nám: +420 792 323 220

Zahájení kurzu od října 2023. Vyberte si termín v Registrace a rozvrh.

Zajímá vás, jak pracují programátoři? Během kurzu se studenti naučí používat jazyk C# s pomocí prostředí Visual Studio. Zní vám smyčka, metoda a podmíněný příkaz jako prastaré zaklínadlo? Jako vývojáři si studenti osvojí jejich význam a budou je používat při vytváření různých programů, her a aplikací.

  • 14 lekcí (jednou týdně)

  • 2 x 45 min (každá lekce)

  • Maximální počet studentů (10)


čtyři platby po 1 575,00 Kč

nebo

jedna platba za kurz 5 990,00 Kč


Máte nějaké dotazy ?

Úvod

Kurz je úvodem do programování v jazyku C#. S využitím moderního jazyka C#, vyvinutého společností Microsoft, studenti získají pevné základny pro další rozvoj v oblasti programování. Náš online kurz NENÍ webinář nebo kurz na Youtube! Během online výuky studenti uvidí obrazovku lektora, budou diskutovat o tématu lekce, mohou si nechat vysvětlit a zopakovat probíranou látku a navrhovat vlastní řešení. Po skončení kurzu studenti obdrží certifikát a mohou pokračovat v navazujícím kurzu Úvod do programování C# II ONLINE, který je zaměřen na využití programování v praxi.

Plán kurzu

V první hodině se seznámíte se základními informacemi o programování v jazyce C#. Dále bude představeno prostředí Visual Studio.
V této hodině se seznámíte s pojmem proměnné a nejběžnějšími typy proměnných.
Cílem lekce je představit pojem konstanty a nejběžnější matematické operace.
V hodině se seznámíte s WinForms a s konceptem konverze datových typů (casting).
Budou představeny matematické a logické operátory a inkrementace a dekrementace v jazyce C#.
Seznámíme se s problematikou podmíněných příkazů a logických výrazů.
V této hodině navážeme na téma z předchozí hodiny.
Tato hodina slouží k představení podmíněného přepínače.
Cílem hodiny bude seznámit se s několika aspekty souvisejícími se smyčkami: jejich strukturou, typy a použitím.
Tato lekce slouží k prohloubení konceptu smyček.
Cílem hodiny bude probrat, k čemu a jak se používají Pole.
Cílem přednášky bude představit metody.
Cílem přednášky bude prohloubit téma metod.
Cílem hodiny bude shrnout a zopakovat dosud získané znalosti.

Naši partneři